• Program educațional
  nivel preșcolar

Programul Noul
curriculum național pentru educație timpurie.
Ghid de aplicare

Descriere proiect:
 1. Pachet educațional complet, care conține:   model de planificare tematica anuala/zilnica, model de proiecte didactic/activitate integrata, etc, model proiecte tematice, model de evaluare inițială (itemi, descriptori de performanță, barem), model evaluare finală   (itemi, descriptori de performanță, barem), Caietul educatoarei, Catalogul grupei, 30 idei de tematică anuală de consiliere parentală, programa curs opțional “Povești terapeutice”, proiect educațional național – concurs “Lectură și scriere creativă” – nivel preșcolar, înscris în calendar MEN, acces la ateliere video pentru activități extrașcolare
 2. Conținut interdisciplinar, conectat la realitate.
 3. Suport de curs modern, prietenos, captivant.
Solicită materialele-suport pentru program
 • Curs opțional
  primar | gimnaziu

LECTURĂ ȘI
SCRIERE CREATIVĂ
Realitatea din spatele ficțiunii

Iată 3 motive pentru a alege
acest opțional:
 1. Cursul opțional are în vedere dezvoltarea competenței de lectură a elevilor, valorificând texte literare și nonliterare, în vederea înțelegerii lumii în care trăiesc. Cursul beneficiază de un pachet educațional complet: programă, planificări, ghidul profesorului, suport de curs, fișe de evaluare.
  Textele nonliterare sunt raportate la opere literare, iar împreună reprezintă pre-texte pentru scrierea creativă. Totodată, ele contribuie la exersarea competențelor pentru examenele naționale.
 2. Conținuturile și competențele sunt în acord atât cu noua programă de limba și literatura română (aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017), cât și cu programa curentă (aprobată prin OMECI nr. 5097/09.09.2009), iar suportul de curs și fișele de lectură, exercițiile de înțelegerea a textului și itemii vizează metode activ-participative, menite să stimuleze creativitatea și procesele cognitive superioare (inclusiv metacogniția).
 3. Pachetul urmărește dezvoltarea competenței de învățare pe tot parcursul vieții, prin imprimarea unui ritm constant de lectură. El se adresează atât profesorilor de limba și literatura română care doresc să mențină vie dorința de cunoaștere a copiilor, cât și elevilor și părinților care doresc să reușească la școală și în viață.
Solicită materialele-suport pentru curs

 • Program
  gimnaziu | liceu

Clubul de științe Terra

Proiectul educațional național “Clubul de științe TERRA” are ca scop:

 • Încurajarea educației și a gândirii științifice în rândul elevilor de gimnaziu și liceu;
 • Stimularea performanței școlare, a progresului școlar,
 • Dezvoltarea competențelor și a abilităților elevilor,
 • Educație civică, științifică și educație complementară,
 • Formarea personalității elevilor și dezvoltarea capacității de adaptare la schimbare,
 • Inovare didactică și managerială prin elaborarea de materiale digitale suport gratuite.

Beneficiarii proiectului sunt unitățile școlare din România, cadrele didactice și elevii.

Solicită materialele-suport pentru program
 • Curs opțional integrat
  gimnaziu

Călătorii extraordinare
Jules Verne: aventuri între știință și literatură

Beneficiarii proiectului sunt unitățile școlare din România, cadrele didactice și elevii.

Solicită materialele-suport pentru program
 • Curs opțional
  gimnaziu | liceu

GEOȘTIINȚE
De la secretele trecutului
la viitorul planetei

Iată 3 motive pentru a alege
acest opțional:
 1. Pachet educațional complet, care conține: model de programă realizată conform noului curriculum național, model de planificare calendaristică și proiectare pe unități de învățare, sugestii metodologice detaliate, suport de curs pentru elevi.
 2. Conținut interdisciplinar, conectat la realitate.
 3. Suport de curs modern, prietenos, captivant.
Solicită materialele-suport pentru curs
 • Curs opțional
  gimnaziu | liceu

IDEI VERZI PENTRU
PLANETA ALBASTRĂ

Iată 3 motive pentru a alege
acest opțional:
 1. Pachet educațional complet, care conține: model de programă realizată conform noului curriculum național, model de planificare calendaristică și proiectare pe unități de învățare, sugestii metodologice detaliate, suport de curs pentru elevi, acces la concursul național Lumea pe care o descoperi inclus în Calendarul Activităților Educative al MEN.
 2. Conținut interdisciplinar, conectat la realitate.
 3. Suport de curs modern, prietenos, captivant.
Solicită materialele-suport pentru curs
 • Curs opțional
  gimnaziu| liceu

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
în societatea cunoașterii

Iată 3 motive pentru a alege
acest opțional:
 1. Suportul de curs este unul inedit și deosebit de atrăgător: o colecție de planșe reprezentând corpuri geometrice cu aspect tridimensional, vizibile cu ajutorul unor ochelari speciali, incluși în pachet. În afară de aspectul lor spectaculos, captivant, aceste imagini tridimensionale – numite anaglife – constituie un ajutor real, prețios în înțelegerea de către elevi a geometriei în spațiu.
 2. Sunt prezentate principalele corpuri geometrice studiate în școală, elementele, proprietățile și formulele de calcul specifice fiecăruia dintre ele, la care se adaugă fotografii ale unor obiecte din lumea înconjurătoare, care ajută la înțelegerea noțiunilor studiate. De asemenea, planșele includ probleme de geometrie și trigonometrie, cu figuri 3D.
 3. Pachetul mai conține planșe decupabile, cu desene de corpuri geometrice – a căror asamblare permite o bună vizualizare în spațiu și dezvoltarea abilității de a construi corpuri geometrice -, un memorator de formule matematice și ochelarii speciali care permit vizualizarea în trei dimensiuni a desenelor.
Solicită materialele-suport pentru curs
 • Program educațional
  nivel liceal, filiera tehnologică

Programul Noul
curriculum național pentru învățământul liceal – 
filiera tehnologică.
Resurse educaționale

Descriere proiect:
 1. Pachet educațional complet, care conține: documente de proiectare didactică, fișe de lucru, fișe de evaluare, fișe de documentare, teste de evaluare, prezentări de planuri de lecții în PowerPoint, materiale video pentru orele de instruire practică, manuale și auxiliare pentru filiera tehnologică.
 2. Conținut modern, realizat în conformitate cu programele școlare în vigoare.
Solicită materialele-suport pentru program

1, 2, 3, 4Să te implici nu a fost niciodată mai simplu.